Els nostres serveis

Registre d'un Model d'Utilitat

El Model d'Utilitat és un dret negatiu, atorgat per l'Estat a un inventor o al seu drethavent (titular secundari). Aquest dret permet al titular del Model d'Utilitat impedir que tercers facin ús de la tecnologia patentada, i per tant el titular del Model d'Utilitat és l'únic que pot fer ús de la tecnologia que reivindica en el Model d'Utilitat. Els Models d'Utilitat no són de durada indefinida, sinó que caduquen després d'un període determinat que és de deu anys. Després de la caducitat del Model d'Utilitat, qualsevol persona pot fer ús de la tecnologia del Model d'Utilitat sense la necessitat del consentiment del titular d'aquesta.

El titular d'un Model d'Utilitat pot ser una o diverses persones nacionals o estrangeres, físiques o jurídiques, combinades de la manera que s'especifiqui a la sol·licitud, en el percentatge allà esmentat. Els drets dels Models d'Utilitat cauen dins del que es denomina Propietat Industrial i, igual que la propietat immobiliària, aquests drets es poden transferir per actes entre vius o per via successòria, podent: rendir-se, llicenciar-se, vendre's, permutar-se o heretar-se. Un Model d'Utilitat és un conjunt de drets exclusius garantits per un govern o autoritat a l'inventor d'un nou producte (material o immaterial) susceptible de ser explotat industrialment per al bé del sol·licitant de l'esmentada invenció (com a representant per exemple) durant un espai limitat de temps (generalment deu anys des de la data de sol·licitud).

Registre d’un Model d’Utilitat a Espanya

Registre d'un Model d'utilitat a Alemanya

Un model d'utilitat a Badalona

Inscripció d'un model d'utilitat a Terrasa

Un model d'utilitat a Sabadell

Un model d'utilitat a Mataró

Un model d'utilitat a Santa Coloma de Gramenet

Un model d'utilitat a Reus

Un model d'utilitat de Cornellà de Llobregat

Un model d'utilitat a Sant Cugat del Vallès

Un model d'utilitat a Sant Boi de Llobregat

Un model d'utilitat a Manresa

Un model d'utilitat en Ruby

Un model d'utilitat a Vilanova i la Geltrú

Un model d'utilitat a Viladecans

Un model d'utilitat a l'Hospitalet de Llobregat

Un model d'utilitat a Logronyo

Registre d' un model d'utilitat a Albacete

Un model d'utilitat a Santander

Un model d'utilitat de Burgos

Registre d' un model d'utilitat a Castelló de la Plana

Un model d'utilitat a Sant Sebastià

Registre d' un model d'utilitat a Almeria

Un model d'utilitat a Pamplona

Un model d'utilitat a Santa Cruz de Tenerife

Un model d'utilitat a Oviedo

Un model d'utilitat a Granada

Un model d'utilitat a Vitòria

Un model d'utilitat al Prat de Llobregat

Registro de un model d'utilitat a Castelldefels

Registre d' un model d'utilitat a Castelló

Un model d'utilitat a Córdoba

Un model d'utilitat a Sevilla

Un model d'utilitat a Múrcia

Un model d'utilitat a Màlaga

Un model d'utilitat a Toledo

Un model d'ajuda a Cadis

Un model d'utilitat a Huelva

Un model d'utilitat de Salamanca

Registre d' un model d'utilitat a la Corunya

Registre d' un model d'utilitat a Alacant

Un model d'utilitat a València

Un model d'utilitat a Girona

Un model d'utilitat a Lleida

Un model d'utilitat a Tarragona

Un model d'utilitat a Saragossa

Un model d'utilitat a Valladolid

Registre d' un model d'utilitat a l'Argentina

Registre d' un model d'utilitat a Armènia

Registre d' un model d'utilitat a Austràlia

Registre d' un model d'utilitat en ARIPO (Organització africana de la propietat intel·lectual)

Registre d' un Model d' Utilitat a Àustria

Registre d' un Model d' Utilitat a Bèlgica

Registre d' un model d' utitilitat a Bulgària

Registre d' un Model d' Utilitat a Dinamarca

Registre d' un Model d' Utilitat a Eslovàquia

Registre d' un Model d' Utilitat a Estònia

Registre d' un Model d' Utilitat a Finlàndia

Registre d' un Model d' Utilitat a França

Registre d' un Model d' Utilitat a Grècia

Registre d' un Model d' Utilitat a Irlanda

Registre d' un Model d' Utilitat a Itàlia

Registre d' un Model d' Utilitat als Països Baixos

Registre d' un Model d' Utilitat a Polònia

Registre d' un Model d' Utilitat a Portugal

Registre d' un Model d' Utilitat a la República Txeca

Registre d'un model d'utilitat a Barcelona