Política privacitat

1. RESPONSABLE DE LES DADES

 

 

 

 

 

El responsable de les dades que facilitis a través del formulari web de contacte i correu electrònic facilitat a la web, és la següent entitat:

 

 

 

responsable

 

 

 

R. VOLART PONS I CIA, S.L

 

 

 

Dades de contacte:

 

 

 

Direcció: C / Pau claris 77, 2n 1a. 08010 Barcelona.

 

Telèfon: +34 933.182.440

 

E-mail: volartpons@volartpons.com

 

 

 

 

 

 

 

2. FINALITAT, CONSERVACIÓ, LEGITIMACIÓ, DESTINATARIS.

 

 

 

2.1 - Enviament d'informació a través del correu electrònic de contacte

 

 

 

Finalitat ¿perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat? A través del correu electrònic volartpons@volartpons.com recollim la dada personal corresponent al correu electrònic remitent, i el contingut remès per aquest i s'utilitzarà exclusivament per atendre la consulta que s'hagi sol·licitat. En cas que, a través del correu electrònic de contacte s'enviïn currículums vitae, aquests seran utilitzades exclusivament per a, en el supòsit que tinguem vacants de treball, estudiar el perfil del candidat i, si escau, contactar-per concertar una entrevista de treball. Si no hi ha vacants en el moment en s'enviï el currículum, aquest serà destruït

 

 

 

Conservació ¿durant quant temps conservem les seves dades? Les dades recollides a través del correu electrònic de contacte, seran eliminats després d'atendre la consulta plantejada, llevat que s'hagi iniciat una relació comercial, cas en què la dada personal recollit es mantindrà mentre la relació comercial es mantingui vigent i finalitzada aquesta, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals. Els currículums vitae que es rebin a través de l'e-mail de contacte, o altres vies, seran destruïts després de valorar la candidatura corresponent.

 

 

 

Legitimació ¿en base a què tractem les seves dades? Interès legítim consistent en no deixar desateses les consultes plantejades pels que remetin consultes a través del correu electrònic, així com per disposar d'un canal, en el qual puguin remetre Curriculums Vitae de possibles candidats a llocs de treball vacants.

 

 

 

Destinataris ¿a qui comuniquem les seves dades? Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic i programes gestió (CRM) i d'enviament de correus electrònics en el núvol.

 

 

 

 

 

2.2 - Servei legal per a l'assessorament en propietat industrial i intel·lectual.

 

 

 

Finalitat ¿perquè utilitzem les dades que se'ns han facilitat? Per atendre les consultes plantejades a través del nostre formulari web i enviar-li una proposta de serveis relativa a un servei legal. Un cop ens aprovi la proposta de serveis que li haguem enviat, tractarem les seves dades er poder prestar-li els serveis contractats que serien principalment l'assessorament legal en matèria de propietat industrial i intel·lectual, entre els quals es trobarien els serveis de registre de marques, patents, dissenys industrials entre altres serveis. Per enviar-li comunicacions relatives a l'exercici d'oposició al registre de marques, patents o altres drets de propietat industrial. Per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis.

 

 

 

Conservació - ¿durant quant temps conservem les seves dades? Atesa la consulta i després de confirmar que no s'ha contractat el servei, les dades s'eliminaran abans que hagin transcorregut 24 mesos. Les dades es conservaran mentre es mantingui vigent el servei contractat i finalitzat aquest, pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals, derivades del propi servei o obligacions legals pròpies. Les dades tractades amb aquesta finalitat s'han de conservar durant el termini de temps pactat del nostre deure de vigilància de la seva marca, patent o un altre dret de propietat industrial registrat a través nostre. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservats mentre no indiqui la seva voluntat de deixar de rebre les nostres comunicacions comercials.

 

 

 

Legitimació ¿en base a què tractem les seves dades? Mesures precontractuals, Execució d'un contracte i Interès legítim en base a la seva condició de client, és interès de la nostra entitat enviar-te informació actualitzada sobre els nostres serveis.

 

 

 

 

 

Destinataris ¿a qui comuniquem les seves dades? Proveïdors de serveis, com ara servidor web, servidor de correu electrònic. Proveïdors de serveis de sistemes d'informació, com ara, serveis d'emmagatzematge, gestió i programes informàtics al núvol.

 

 

 

En funció del servei contractat i en compliment si és el cas de la normativa o en virtut de la relació contractual que mantingui amb nosaltres les dades facilitades es comunicaran als següents organismes:

 

 

 

Organismes oficials estatals i internacionals per al registre de patents i marques.

 

Jutjats i tribunals.

 

Administració Tributària competent.

 

Entitats bancàries.

 

Empreses de gestió de dominis d'internet per al registre de noms de domini. Altres professionals del sector legal quan sigui necessari per a prestar-li el servei