Els nostres serveis

Vigilància d'una Marca

El registre d'una marca proporciona seu titular el dret a impedir que tercers que utilitzin marques similars i confondre al consumidor. No obstant això, la llei obliga el titular d'una marca a exercir el seu dret mitjançant la presentació oposicions oportuns. Si el titular d'una marca registrada no es dona compte de que un tercer sol·licita una marca que vulnera els seus drets difícilment presentará l'oposició que eviti que es concedeixi.  Aquesta circumstància obliga als titulars de marques registrades a contractar una vigilància de la seva marca.

Vigilància d’una marca a nivell mundial

Vigilància d’una marca a Espanya

Vigilància d'una marca de la Unió Europea