Els nostres serveis

Registre de la Propietat Intel·lectual o Drets d'Autor

Els drets d'autor són el reconeixement que fa l'Estat a favor de tot creador d'obres literàries i artístiques previstes a l'article 13 d'aquesta Llei, en virtut del qual atorga la seva protecció perquè l'autor gaudeixi de prerrogatives i privilegis exclusius de caràcter personal i patrimonial. Els primers integren l'anomenat dret moral i els segons, el patrimonial. Aquest es refereix a les obres literàries i artístiques, és a dir, es refereixen als drets que tenen els artistes sobre les seves obres, els drets dels intèrprets sobre les seves execucions i interpretacions, els drets dels autors de fonogrames sobre les seves grabacions i els drets de les empreses de radiodifusió sobre els seus programes, tant de radio com de televisió.

El titular dels drets d'autor gaudeix de drets exclusius respecte de:

- Reproduir l'obra en còpies o fonogrames.
- Preparar obres derivades basades en l'obra.
- Distribuir còpies o fonogrames de l'obra al públic venent-les o fent un altre tipus de transferències de propietat tals com llogar, arrendar o deixar les esmentades còpies.
- Presentar l'obra públicament, en el cas d'obres literàries, musicals, dramàtiques i coreogràfiques, pantomimes, pel·lícules i altres produccions audiovisuals.
- Mostrar l'obra públicament, en el cas d'obres literàries, musicals, dramàtica coreogràfiques, pantomimes, obres pictòriques, gràfiques i esculturals, incloent
imatges individuals de pel·lícules o altres produccions audiovisuals.

Registre de la propietat intel•lectual a nivell mundial

Registre de la lletra d'una cançó

Registre de la propietat intel·lectual de Barcelona

Registre d' una obra literària

Registre d' una obra musical

Registre d' una obra escènica