Els nostres serveis

Oposicions

Si has detectat que algú ha sol·licitat una marca semblant o idèntica a la teva has de presentar una oposició. Has de saber que si no presentes l'oposició la marca es concedirà posat que l'oficina no té potestat de denegar una marca d'ofici.

Si per contra has rebut una oposició contra la concessió de la teva marca. Hauries de contestar a aquesta oposició. Segur que hi ha suficients diferències entre les marques perquè convisquin al mercat. Contracta els nostres serveis i prepararem una contestació a l'oposició rebuda per salvar la teva sol·licitud de marca.

Presentació d'una Oposició contra la sol·licitud d'una Marca Espanyola

Contestació d'una Oposició contra la seva solicitut de Marca a Espanya

Presentació d'una Oposició contra la sol·licitud d'una Marca Comunitària

Presentació d' oposició contra la sol.licitud d' una marca a Mèxic