Descàrregues

Aquí trobarà diversos documents del seu interès. En el cas que ens hagi d'autoritzar perquè puguem assistir-lo en qualsevol dels camps del dret de la Propietat Intel·lectual, descarregui el formulari de l'autorització que s'adjunta a baix, empleni'l, firmi'l i enviï'ns-el mitjançant correu convencional a la nostra adreça de correu electrònic.

Autorizació per a ser representants en España

Autorització per ser representants davant la OAMI (Marques Comunitàries)

Països membres de la Marca Internacional

Contracte de confidencialitat relatiu a la tramitació d'una palès / model d'utilitat