Els nostres serveis

Contractes d'explotació de drets d'autor

Els titulars d'una obra protegida per la propietat intel·lectual ostenten
una sèrie de drets morals i patrimonials sobre les seves obres, que els
faculten per explotar-les comercialment i, al seu torn, oposar-se a l'ús no
autoritzat de les seves obres per tercers.

A Volart Pons, oferim als nostres clients un servei d'assessorament en una
àmplia tipologia de contractes relacionats amb la propietat intel·lectual, per
facilitar la gestió i explotació dels drets d'autor sobre les seves obres.

Contractes d'edició

Contractes de música de teatre i performance de representació

Contractes de representació teatral i execució musical

Contractes discogràfics i fonogràfics

Contractes de representació d'artistes

Contractes de marxandatge

Contractes d'encàrrec d'obra

Convenis de col·laboració entre coautors o participar en una obra col.lectiva

Estatuts d'entitats culturals

Convenis de col·laboració autor-empresa

Contractes de Confidencialitat