Com es determina el valor de la marca?

És difícil avaluar amb precisió el veritable valor de qualsevol marca. No obstant això, hi ha alguns mètodes econòmics i matemàtiques que s'utilitza comunament per a aquest propòsit. Alguns models d'avaluació examina els preus de venda de marques similars en el mercat. Altres models estimar els beneficis probables durant un període de temps (ja sigui per venda directa, cost de llicències o altres ingressos generats per la marca) i llavors utilitzar una taxa de descompte aplicable per calcular el valor net present de la Riera de beneficis futurs.

Les marques es valora més si el propietari ha recuperat es deguda protecció legal, com la inscripció de la mateixa.

Demana mes informació;

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable: R. VOLART PONS I CIA, SL

Finalitat: Atendre consultes plantejades i enviar informació i pressupost sobre els serveis sol·licitats.

Legitimació: Mesures precontractuals i interès legítim.

Destinataris : Proveïdors de Serveis de Societat de la informació, organismes i / o administracions públiques, i professionals del sector legal.

drets: Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació.

Més informació: Consulta la Política de Privadesa