Els nostres serveis

Auditoria legal "due diligence" d'actius intangibles (patents, marques i dissenys industrials)

Abans de signar un contracte de compravenda d'una empresa és molt recomanable realitzar una due diligence sobre els actius intangibles de l'empresa que es va a adquirir. Aquest tipus d'estudi ha de realitzar-se amb professionalitat posat que el valora de la compra dependrà en major o menor mesura de la situació dels actius intangibles de l'empresa. El nostre despatx està habituat a realitzar due diligence amb rapidesa i professionalitat.

Auditories legals i "due diligence" de carteres d'invents (patents)

Auditories legals i "due diligence" de carteres de signes distintius (marques)

Auditoria legal "due diligence" d'actius intangibles (patents, marques i dissenys industrials)